مرتب‌سازی براساس:
371 کالا
پمپ آب لیو نیم اسب ۴٠ متر ارتفاع 1 اینچ (APM37)

2,399,000 تومان

پمپ آب دو اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا (وارداتی) (CB210/00)

15,200,000 تومان

بوستر پمپ آب پنتاکس ایتالیا با شاستی وتابلو تکفازCB210/01

60,000,000 تومان

ست کنترل پنتاکس ایتالیا (هیدروماتیک ) HIDROMATIC-H2

1,300,000 تومان

کلید اتوماتیک پمپ آب استریم مدل (PC-2)

150,000 تومان

ست کنترل پنتاکس ایتالیا (هیدروتانک) HIDROTANK-H1

2,000,000 تومان

پمپ آب لیو بشقابی1 اسب 1 اینچ تکفاز(ACM75)

5,545,000 تومان

ست کنترل استریم بدون درجه هوشمند( PCN-2200(M

840,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(وارداتی) تکفاز پروانه برنجی(CB210/01)

18,000,000 تومان

کفکش استریم 12 متری ساده 1 اینچ بدون فلوتر(SQD1.5-12-0.25)

2,100,000 تومان

پمپ آب لیو جتی 1اسب تکفاز ارتفاع ۵١ متر(AJM75H)

5,449,000 تومان

پمپ آب پنتاکس بشقابی پروانه نوریل ایتالیا (مونتاژ) CM100/00-IR

3,800,000 تومان

پمپ آب پشت آبگرمکن ایکار تکفاز 120وات (AE15G-15B)

1,800,000 تومان

پمپ جتی دیزل ساز(DAM100/00-S)

3,200,000 تومان

پمپ آب لیو 2اسب 2 پروانه تکفاز(2ACM150H)

12,500,000 تومان

پمپ آب دیزل ساز دواسب دو پروانه پروانه برنجی (DB210/01)

5,999,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(وارداتی)٣اسب٢اینچ تکفاز ارتفاع ٣٢متر(CH310)

28,000,000 تومان

پمپ آب لیو بشقابی نیم اسب تکفاز ارتفاع 22متر سایز لوله 1 اینچ (ACM37)

3,840,000 تومان

پمپ لجن کش استریم فلوتردار پلاستیکی ارتفاع 10متر(SPW1100)

2,700,000 تومان

ست کنترل استریم (PCN-2200-AS)

1,500,000 تومان

پمپ کفکش ونیکو یا ایکار 12ولت ٨/۵ متر (AES200-12V)

1,000,000 تومان

ست کنترل استریم ٩٠ درجه دار تنظیم دار(PC-13A)

750,000 تومان

پمپ لجن کش استریم 16 متری 2 اینچ بدون فلوتر (SWQD6-16-.0.75)

5,500,000 تومان

تصفیه آب تک مرحله ایتالیا اکوا(AQUA)

300,000 تومان

پمپ و کارواش خانگی 160BAR.MAX استریم (QL3100F)

4,800,000 تومان

پمپ آب ایکار نیم اسب تک فاز مدل (QB60)

1,500,000 تومان

پمپ کفکش استریم 16 متری 1.1/2بدون فلوتر( SQD10-16-0.75)

3,200,000 تومان

پمپ شناور استیل استریم 135متری ٢ اینچ (4SDM6/20)

8,500,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(وارداتی) 2پروانه 1 اسب پروانه نوریل تکفاز(CB100/00)

10,200,000 تومان

پمپ تک شناور استریم ارتفاع 135 متر 2 اینچ (4SDM6/20)

5,000,000 تومان

ست کنترل ایکار دوکابل تنظیم دار IC-8/2)

750,000 تومان

پمپ کفکش ١٢ ولت قلمی داخل باکی با هد10متر همراه با صافی (SA-DiE-PU-12V)

400,000 تومان

هواده (بلوئر) استریم 1اسب تکفاز(HG-750B)

6,300,000 تومان

پمپ گازوئیل کش ونیکو ١٢ ولت(IC-12V)

1,050,000 تومان

پمپ آب لیو 1اسب ارتفاع بالا لوله 1تکفاز(Apm75)

4,040,000 تومان

پمپ لجن کش استریم 16 متری 2 اینچ فلوتردار (SWQD6-16-0.75F)

6,000,000 تومان

پمپ آب دو پروانه 3 اسب پروانه برنجی پنتاکس مونتاژ ایران ایتالیا (CBT310/01-IR)

15,500,000 تومان

پمپ آب دیزل ساز 1/5 اسب دوپروانه برنجی تکفاز (DB160/01)

5,600,000 تومان

ست کنترل استرم PC-19A-100cm

740,000 تومان

پمپ آب پنتاکس دو پروانه برنجی ایتالیا (وارداتی) (CBT210/01)

17,400,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(وارداتی)٣ اسب دو پروانه برنجی تکفاز( CB310/01)

28,000,000 تومان

پمپ بشقابی دیزل ساز 1اسب پروانه برنجی(DM100/01-S)

3,300,000 تومان

تیلر کشاورزی ٧/۵ اسب بنزینی(کولتیواتور) استریم (ST105G-4.0-8)

23,700,000 تومان

پمپ آب جتی پنتاکس ایتالیا (مونتاژ) CAM100/00-iR

4,650,000 تومان

موتور پمپ بنزینی لیو 80متری 2اینچ (LGP20-2H)

13,600,000 تومان

پمپ شناور استریم 2 اسب، 130 متر، تک فاز، لوله ١/١/۴(4SDM4/18)

7,000,000 تومان

پمپ کفکش استریم ۱۷ متری و یک اینچ بدون فلوتر (SQD1.5-17-0.37)

2,200,000 تومان

پمپ آب بشقابی دیزل ساز 1اسب پروانه نوریل (DM100/00-S)

2,900,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله استریم شاستی فلزی(DRO-50G-1300)

4,100,000 تومان

پمپ شناور استریم تکفار (4SDM10/8)

7,000,000 تومان

پمپ اسید مگنتی تکفار (MD6-RZ)

3,300,000 تومان

پمپ شناور استریم 1.5 اسب، 102 متر، تک فاز، لوله ١/١/۴( 4SDM4/14)

6,000,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(وارداتی) 3 اسب 2اینچ سه فار(CHT310)

14,800,000 تومان

پمپ کفکش استریم استیل هد۶۴مترلوله ١/١۴ بدون فلوتر(SCM5)

7,500,000 تومان

پمپ آب لیو 3 اسب 3 اینچ تکفاز(ACM220B3)

15,000,000 تومان

ست کنترل پنتاکس (هیدروتانک )ایتالیا HIDROTANK-H2

1,900,000 تومان

پمپ آب دیزل ساز 2 پروانه 1اسب پروانه برنجی ارتفاع 32متر (DB100/01)

3,600,000 تومان

پمپ کفکش استریم ٣ اینچ ١٠متری فلوتردار (SQD40-6-1.1F)

4,300,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(مونتاژ) PM45-IR

2,450,000 تومان

پمپ شناور استریم 1 اسب، 72 متر، تک فاز، لوله ١/١/۴ (4SDM4/10)

6,000,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا (مونتاژ) PM80-IR

3,500,000 تومان

پمپ آب دیزل ساز٢ اسب ٢ دواینچ تکفاز ارتفاع بالا ٢٠متر(DH200)

5,500,000 تومان

پمپ پنتاکس بشقابی (ایران ایتالیا) پروانه برنج(CM100/01-IR)

4,800,000 تومان

پمپ شناور 3 اسب، تک فاز، 119متر، لوله2 اینچ(4SDM6/17)

7,600,000 تومان

منبع تحت فشار ٢۴ لیتری دیزل ساز با تیوپ ایتالیا(24L)

1,000,000 تومان

ست کنترل کاما90 درجه تنظیم دار(DSk-2)

700,000 تومان

پمپ آب لیو٢ اسب ٢ اینچ تکفاز ارتفاع ٢٢متری(ACM150B2)

9,300,000 تومان

پمپ تک شناور پنتاکس ایتالیا ۵٠ متری ٢ اینچ

10,000,000 تومان

فلوتر برقی سون٧٠ سانت کابل همراه باگوی(3SY-2)

130,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ٣ اسب ٢ پروانه برنجی تکفاز ایتالیا وارداتی (CAB300/01)

21,000,000 تومان

پمپ آب پنتاکس 2 پروانه 3 اسب پروانه نوریل سه فاز مونتاژ ایران ایتالیا (CBT310/00)

14,500,000 تومان

کمپرسورباد استریم 50 لیتر(ZC-0.12/8C-50Lit)

6,500,000 تومان

پمپ آب پنتاکس ایتالیا(وارداتی) 2اسب 2 دواینچ تکفاز (CH210)

15,200,000 تومان

پمپ جتی یک اسب کله استیل لیو (AJM75S)

5,800,000 تومان

پمپ لجن کش پنتاکس ایتالیا(وارداتی)2 اینچ 10 متر (DX100/2G)

20,000,000 تومان

پمپ لجن کش پلاستیکی حد ٧/۵متر(SQ750-1B)

2,000,000 تومان

پمپ سیرکولاتور خطی لیو 3 سرعته 1 اینچ( LRP 25-40/180)

2,320,000 تومان

لجن کش لیو ٢ اینچ تکفاز ١٢متر خردکن دار(XSP18-12/1.3ID)

11,200,000 تومان

کفکش استریم بدنه استیل ۴٢متری ٢ اینچ تکفاز(SPS6-39/3-1.5AFS/S)

8,450,000 تومان

کلید اتوماتیک پمپ آب ایتال تکنیک مدل ایتالیا (pm12

500,000 تومان

پمپ شناور استیل استریم 174 متر مدل ( 4SDM4/24B)

8,500,000 تومان

پمپ آب جتی ایکار 1 اسب ارتفاع ۴٠ متر(IAM100-P)

3,200,000 تومان

پمپ لجن کش پنتاکس ایتالیا(وارداتی) (DTRT400 )

65,000,000 تومان

پمپ سه اسب دو پروانه دیزل ساز تکفاز (DB310/01)

7,500,000 تومان

پمپ کفکش استریم ٢۵متری 1 اینچ بدون فلوتر (SQD1.5-25-0.55)

2,850,000 تومان

پمپ آب دیزل ساز٣ اسب ٢ پروانه ٣ فاز(DBT310/01)

7,400,000 تومان

کلید اتوماتیک پمپ آب بارلی قطع‌کن دار BARELY (مدل PC-2A)

275,000 تومان

کلید اتوماتیک پمپ آب ایتال تکنیک مدل ایتالیا (PM5)

400,000 تومان

موتور شناور استریم ٣ اسب تکفاز (4SD2200S)

4,700,000 تومان

پمپ شناور استریم 180متری دواینچ(4SD10/29)

18,000,000 تومان

پمپ کفکش لیو ٣٢متری 1اینچ (QDX1.5-32-0.75LA)

5,900,000 تومان

پمپ آب 2 اسب 2 اینچ دیزل ساز (DS200/2)

5,800,000 تومان

پمپ کفکش استریم استیل هد٧٧مترلوله ١/١۴ بدون فلوتر(SCM6)

7,700,000 تومان

کفکش لیو 19.5 متر ،2 اینچ ، فلوتردار ( QDX10-16-0.75FLA)

4,200,000 تومان

پمپ لجن کش تکفاز لیو ٧/۵ متری ( XSP9-7.5/0.25I)

4,900,000 تومان

کفکش استریم ٣٢متری1 اینچ بدون فلوتر(SQD1.5-32-075)

3,400,000 تومان

پمپ کفکش استریم 16 متری 1/1/2 فلوتردار استریم (SQD10-16-0.75F)

3,400,000 تومان

پمپ شناور پنتاکس ایتالیا (وارداتی)٩٠متری دواینچ تکفاز (4S140/14)

32,000,000 تومان

پمپ لجن کش پنتاکس ایتالیا استیل فلوتردار هد٩مترلوله ١/١/٢(Dx100/G)

16,000,000 تومان

پمپ آب دیزل ساز٣ اسب ٢ اینچ سه فاز (DHT300)

7,200,000 تومان

نمایش
محصول
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon